Föreningens syfte är att dokumentera och presentera en mer än 180-årig, levande krukmakeritradition i arvikatrakten.

Föreningen disponerar den enda kvarvarande verkstaden, som byggdes på 1870-talet som den andra av cirka ett tiotal som funnits i trakten. Krukmakeriet är byggnadsminnesmärkt och innehåller drejskivor, redskap och maskiner som installerats genom åren. Även brännugnen finns kvar i byggnaden.

Medlemmarna dokumenterar på egen hand historien genom bilder och föremål och informationen delas på medlemsmöten.