Johan Nilsson

Nils Nilssons äldste son och den som byggde verkstaden som nu inhyser en del av krukmakerimuseet